Make your own free website on Tripod.com

Fterra2006

Nr.50 - qershor 2006

Home
Nr.48 - shkurt 2005
Nr.49 - prill 2006
Nr.50 - qershor 2006
Nr.51 - gusht 2006
Nr.52 - tetor 2006
Nr.53 - dhjetor 2006

faqe50-1.gif

faqe50-2.gif

faqe50-3.gif

faqe50-4.gif

faqe50-5.gif

faqe50-6.gif

faqe50-7.gif

faqe50-8.gif

faqe50-9.gif

faqe50-10.gif

faqe50-11.gif

faqe50-12.gif

Gazeta "Fterra jone"
Botues: Muzafer Korkuti - Agron Xhama - Guro Zeneli